Kode INID - patenti

Urad uporablja naslednje dvomestne kode INID za označevanje patentnih bibliografskih podatkov (WIPO standard ST.9):

Koda
INID
    
Podatek
(11)Številka objave
(13)Vrsta objave
(21)Številka prijave
(22)Datum vložitve prijave
(30)Prednostna pravica: datum, država/urad, številka
(45)Datum objave patenta
(46)Datum objave zahtevkov
(51)Mednarodna patentna klasifikacija
(54)Naziv izuma
(57)Povzetek izuma
(72)Izumitelj
(73)Imetnik
(74)Zastopnik
(86)PCT prijava: datum prijave, WO, številka PCT prijave
(87)PCT objava: WO objavna številka, datum objave
(96)EP prijava: datum prijave, EP, številka evropske patentne prijave
(97)EP objava: EP objavna številka, vrsta EP objave, datum objave


Naslednji podatki niso označeni s kodo INID:

Pravni status   Pravni status je v bibliografskem zapisu prvi podatek.
Primeri izpisa: patent, patent prenehal veljati...
Pridobitelj licenceKer v standardu ST.9 ne obstaja primerna številčna koda,
so ti podatki označeni z oznako (LIC).