Kode INID - modeli

Urad uporablja naslednje dvomestne kode INID za označevanje bibliografskih podatkov modelov (WIPO standard ST.80):

Koda
INID
    
Podatek
(11)Registrska številka
(15)Datum vpisa v register
(18)Datum izteka registracije/obnovitve modela
(21)Številka prijave
(22)Datum vložitve prijave
(28)Število izdelkov
(30)Prednostna pravica: datum, država/urad, številka
(43)Datum objave prijave
(45)Datum objave registracije modela
(51)Locarnska klasifikacija
(54)Navedba izdelka
(71)Prijavitelj
(72)Oblikovalec
(73)Imetnik
(74)Zastopnik


Naslednji podatki niso označeni s kodo INID:

Pravni status   Pravni status je v bibliografskem zapisu prvi podatek.
Primeri izpisa: prijava, model, ...
Pridobitelj licenceKer v standardu ST.80 ne obstaja primerna številčna koda,
so ti podatki označeni z oznako (LIC).