Kode INID - znamke

Urad uporablja naslednje tromestne kode INID za označevanje bibliografskih podatkov znamk (WIPO standard ST.60):

Koda
INID
    
Podatek
(111)Registrska številka
(151)Datum vpisa v register
(180)Datum izteka registracije/obnovitve znamke
(210)Številka prijave
(220)Datum vložitve prijave
(300)Prednostna pravica: datum, država/urad, številka
(441)Datum objave prijave
(450)Datum objave registracije znamke
(510)Seznam blaga in/ali storitev
(511)Razredi Nicejske klasifikacije
(531)Dunajska klasifikacija
(551)Navedba, da je prijava za kolektivno znamko, oziroma navedba, da je znamka kolektivna
(552)Pozicijski znak ali znak vzorca
(553)Znak gibanja ali multimedijski znak
(554)Tridimenzionalen znak
(555)Holografski znak
(556)Zvočni znak
(558)Znak barve
(561)Transkripcija znaka
(591)Navedba barv
(731)Prijavitelj
(732)Imetnik znamke oziroma nosilec kolektivne znamke
(740)Zastopnik
(791)Pridobitelj licence


Naslednji podatki niso označeni s kodo INID:

Pravni status   Pravni status je v bibliografskem zapisu prvi podatek.
Primeri izpisa: prijava, znamka ...