Datum

Pri vnosu datuma lahko uporabljamo naslednja formata:

  Pri vnosu datuma lahko izpustimo:

  Časovni interval lahko določimo z uporabo dvopičja:

datum1:datum2 datum1 - spodnja, datum2 - zgornja meja intervala
datum1:datum1 - spodnja meja, interval ni omejen navzgor
:datum2interval ni omejen navzdol, datum2 - zgornja meja

Primeri:
AD=1.1.1997:30.6.1997  Prijave od 1.1. do 30.6. 1997
AD=1.1997:12.1999Prijave od januarja 1997 do decembra 1999
RD=feb.1998:maj.1998Registracije od februarja do maja 1998
PD=:2000Objave do vključno leta 2000
AD=jun.1998:Prijave od junija 1998 naprej