Besedilo

Pri besednem tipu podatkov se lahko ugotavlja: