Besedilo znamke

V besedilu znamke lahko iščemo besede ali posamezne dele besed (besedne korene, pripone...). V ta namen uporabljamo posebne simbole (*,?.%), ki pomenijo v poizvedbi ujemanje s poljubnim alfanumeričnem znakom (črko ali številko).

Pomen simbolov je naslednji:

 * poljubno število alfanumeričnih znakov (0 ali več)
 ? opcijski alfanumerični znak (0 ali 1)
 % alfanumerični znak (1)

 

Primeri:
TXT=colaBesedilo znamke vsebuje besedo cola
TXT=vroča cola  Besedilo znamke vsebuje besedno zvezo vroča cola
TXT=Super*Besedilo znamke vsebuje besedo s korenom Super  (desno krajšanje)
TXT=*vitBesedilo znamke vsebuje besedo s pripono vit  (levo krajšanje)
TXT=*ciklan*Besedilo znamke vsebuje besedo s črkovnim zaporedjem ciklan
TXT=whisk?yOpcijski simbol; iščemo npr. besedi whisky in whiskey
TXT=*colo?r*Kombinacija simbolov; iščemo npr. črkovni zaporedji color in colour
TXT=K%TERIDNajdemo npr. besedi KUTERID in KETERID