Klasifikacija

Za nekatere podatke obstajajo mednarodne klasifikacije, ki vsebujejo hierarhično urejene sisteme iskalnih kod.

Primeri:
IPC=A21BMednarodna patentna klasifikacija: podrazred A21B - pekarniške peči; stroji in oprema...
CFE=5.9.17Dunajska klasifikacija figurativnih elementov znamk: kategorija 5 - rastline, oddelek 9 - zelenjava, sekcija 17 - paradižnik
NC=25Nicejska klasifikacija blaga in storitev: razred 25 - oblačila, obutev, pokrivala
LC=17-02Locarnska klasifikacija modelov: razred 17 - glasbeni instrumenti, podrazred 02 - pihala