Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino Priročnik podatkovnega strežnika SIPO

 Izbran je bil 1 zapis
 Registrirana znamka
KSEVT
(111)Registrska številka:201670761
(151)Datum registracije:28.02.2017
(180)Velja do:27.06.2026
(210)Številka prijave:201670761
(220)Datum prijave:27.06.2016
(300)Prednostna pravica:- - - - - - -
(441)Objava prijave:28.10.2016
(450)Objava registracije:26.04.2017
(511)Nicejska klasifikacija:12, 39, 41
(731)Prijavitelj:glej (732)
(732)Imetnik:Miha Turšič,
Kvedrova 15, 1000 Ljubljana, SI (Slovenija)
(740)Zastopnik:dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M. LL.M., Inštitut za intelektualno lastnino, IPI,
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, SI (Slovenija)
(510,511) Seznam blaga/storitev:
 12: vesoljska vozila.

39: izstrelitve satelitov za druge; prirejanje izletov; organizacija ogledov turističnih znamenitosti in ekskurzij.

41: izobraževanje; nudenje muzejskih prostorov in opreme (predstavitve, razstave); organizacija razstav za kulturne in izobraževalne namene.