Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino Priročnik podatkovnega strežnika SIPO

 Izbran je bil 1 zapis
 Registrirana znamka
Zoom
(111)Registrska številka:201370694
(151)Datum registracije:19.05.2014
(180)Velja do:05.06.2023
(210)Številka prijave:201370694
(220)Datum prijave:05.06.2013
(300)Prednostna pravica:- - - - - - -
(441)Objava prijave:30.10.2013
(450)Objava registracije:30.06.2014
(511)Nicejska klasifikacija:35, 41, 42
(531)Dunajska klasifikacija:13.1.6,18; 27.3.15; 27.5.1,6; 29.1.2,6
(591)Navedba barv:rumena siva
(731)Prijavitelj:glej (732)
(732)Imetnik:Spletne tehnologije in programiranje, Igor Videčnik s.p.,
Ruta 28, 2344 Lovrenc na Pohorju, SI (Slovenija)
(510,511) Seznam blaga/storitev:
 35: administrativne storitve, izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze, objavljanje reklamnih besedil, oblikovanje besedil, pisanje reklamnih tekstov, poslovne raziskave - poizvedbe, pospeševanje prodaje (za druge), predstavitev blaga v komunikacijskih medijih (prodaja na drobno), priprava sporočil za javnost, razširjanje reklamnih materialov, trženje (marketing).

41: inštruiranje, poučevanje, objavljanje besedil (razen reklamnih), organizacija in izvedba seminarjev, prevajalstvo, storitve prevajalcev, storitve urejanja publikacij (nereklamnih).

42: grafično oblikovanje, načrtovanje in vzdrževanje spletnih strani za druge, oblikovanje embalaže, oblikovanje računalniške programske opreme, projektiranje računalniških sistemov, računalniško programiranje, svetovanje na področju računalniške opreme.