Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino Priročnik podatkovnega strežnika SIPO

 Izbran je bil 1 zapis
 Registrirana znamka
Zoom
(111)Registrska številka:201570916
(151)Datum registracije:05.02.2016
(180)Velja do:30.07.2025
(210)Številka prijave:201570916
(220)Datum prijave:30.07.2015
(300)Prednostna pravica:- - - - - - -
(441)Objava prijave:30.09.2015
(450)Objava registracije:31.03.2016
(511)Nicejska klasifikacija:35, 38, 42, 45
(531)Dunajska klasifikacija:27.5.1; 27.7.1
(731)Prijavitelj:glej (732)
(732)Imetnik:Denis Jakin,
Gledališka stolba 3, 1000 Ljubljana, SI (Slovenija)
(510,511) Seznam blaga/storitev:
 35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; poslovna administracija; pisarniški posli; izpopolnjevanje reklamnega gradiva; javno plakatiranje; neposredno reklamno oglaševanje po pošti; objavljanje reklamnih besedil; oblikovanje besedil; oddajanje oglasnih površin v najem; oddajanje oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih; oglaševanje po računalniški mreži; pisanje reklamnih tekstov; plakatiranje; poslovna administracija v zvezi z licenciranjem blaga in storitev za druge; poslovne poizvedbe; poslovne raziskave; poslovne raziskave, poizvedbe; pospeševanje prodaje (za druge); predstavitev blaga v komunikacijskih medijih (prodaja na drobno); prikazi (demonstracije) izdelkov; priprava sporočil za javnost; produkcija oglaševalskih filmov; razširjanje reklamnih materialov; reklamiranje; reklamiranje po pošti; reklamne agencije; reklamne storitve; reklamno oglaševanje po radiu; reklamno oglaševanje po televiziji; storitve primerjave cen; storitve TV trženja; storitve urejanja v oglaševalske namene; storitve zunanjih izvajalcev, kot poslovna podpora (outsourcing); trženje (marketing); tržne raziskave; tržne raziskave.

38: telekomunikacije; komuniciranje preko mobilne telefonije; komuniciranje preko računalniških terminalov; storitve elektronskih oglasnih panojev (telekomunikacijske storitve).

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj računalniške strojne in programske opreme; grafično oblikovanje; načrtovanje in vzdrževanje spletnih strani za druge; oblikovanje računalniške programske opreme; podatkovna konverzija računalniških programov in podatkov (ne fizična konverzija); projektiranje računalniških sistemov; računalniška programska oprema (oblikovanje); računalniška programska oprema (posodobitev); računalniške sistemske analize; računalniško programiranje; raziskave in razvoj (za druge); spremljanje računalniških sistemov na daljinsko upravljanje; storitve gostovanja na spletnem strežniku; svetovanje na področju načrtovanja in razvoja računalniške opreme; svetovanje na področju računalniške programske opreme.

45: individualne in socialne storitve za potrebe posameznika; storitve zaščite in varovanja lastnine in ljudi; nudenje pravne pomoči; intelektualna lastnina (licenciranje); intelektualna lastnina (spremljanje dogajanja na področju); intelektualna lastnina (svetovanje); licenciranje intelektualne lastnine; licenciranje računalniških programov (pravne storitve); registracija domen (pravne storitve); storitve agencij za posvojitve; storitve spremljanja pravic intelektualne lastnine; svetovanje na področju intelektualne lastnine; upravljanje z avtorskimi pravicami.