Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino Priročnik podatkovnega strežnika SIPO

Modeli - Informacijska baza vsebuje bibliografske podatke
o objavljenih prijavah in registriranih modelih

Poizvedba:       Primer: ad=1994 and not hldcc=SI
 Zadnje ažuriranje: 21. julij 2024 Preprost iskalnik 

Kode iskalnih polj
Koda Iskalno polje   Koda Iskalno polje
NUM Številka TI Navedba izdelka
RN Registrska številka LC Locarnska klasifikacija
RD Datum vpisa v register IN Oblikovalec
RE Datum poteka registracije/obnovitve INCC Država oblikovalca
PD Datum objave HLD Imetnik
AN Številka prijave HLDCC Država imetnika
AD Datum vložitve prijave APP Prijavitelj
LS Pravni status APPCC Država prijavitelja
REP Zastopnik    

Dostop do informacijskih baz:  Patenti  |  DVC  |  Znamke