Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino Priročnik podatkovnega strežnika SIPO

Znamke - Informacijska baza vsebuje bibliografske podatke
o prijavah in registriranih znamkah

Poizvedba:                Primer: txt=*coc* and ncl=32,33
Slike v seznamu zadetkov
 Zadnje ažuriranje: 27. maj 2024 Preprost iskalnik 

Kode iskalnih polj
Koda Iskalno polje   Koda Iskalno polje
NUM Številka TXT Besedilo znamke
RN Registrska številka NCL Nicejska klasifikacija
RD Datum vpisa v register CFE Dunajska klasifikacija
RE Datum poteka registracije/obnovitve HLD Imetnik
PD Datum objave HLDCC Država imetnika
AN Številka prijave APP Prijavitelj
AD Datum prijave APPCC Država prijavitelja
LS Pravni status REP Zastopnik
COL Navedba barv LGS Seznam blaga/storitev
TYPE Vrsta znaka    

Dostop do informacijskih baz:  Patenti  |  DVC  |  Modeli