Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino Priročnik podatkovnega strežnika SIPO

Dodatni varstveni certifikati (DVC) - Informacijska baza vsebuje
bibliografske podatke o objavljenih prijavah in podeljenih certifikatih

Poizvedba: 
 Zadnje ažuriranje: 21. julij 2024 Preprost iskalnik 

Kode iskalnih polj
Koda Iskalno polje   Koda Iskalno polje
NUM Številka (DVC ali patent) HLD Imetnik
RD Datum podelitve cetrifikata HLDCC Država imetnika
DF Datum začetka veljavnosti APP Prijavitelj
RE Datum poteka veljavnosti APPCC Država prijavitelja
AD Datum prijave REP Zastopnik
PD Datum objave prijave TI Naziv izuma
LS Pravni status NP Proizvod/sredstvo

Dostop do informacijskih baz:   Patenti  |  Modeli  |  Znamke