Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino Priročnik podatkovnega strežnika SIPO

Dodatni varstveni certifikati (DVC) - Informacijska baza vsebuje
bibliografske podatke o objavljenih prijavah in podeljenih certifikatih

Poizvedba:
 
Iskalno polje Koda Iskalni pogoj
Številka NUM =
Datum prijave AD =
Prijavitelj, imetnik  APP, HLD =
Naziv izuma TI=
Proizvod/sredstvo  NP =
 Zadnje ažuriranje: 22. junij 2024 Kompleksen iskalnik 

Dostop do informacijskih baz:  Patenti  |  Modeli  |  Znamke