Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino Priročnik podatkovnega strežnika SIPO

Modeli - Informacijska baza vsebuje bibliografske podatke
o objavljenih prijavah in registriranih modelih

Poizvedba:
Iskalno polje Koda Iskalni pogoj
Navedba izdelka TI =
Locarnska klasifikacija LC =
Prijavitelj, imetnik APP, HLD =
Oblikovalec IN =
Številka NUM =
Datum objave PD =
 Zadnje ažuriranje: 27. maj 2024 Kompleksen iskalnik 

Dostop do informacijskih baz:  Patenti  |  DVC  |  Znamke