Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino Priročnik podatkovnega strežnika SIPO

Znamke - Informacijska baza vsebuje bibliografske podatke
o prijavah in registriranih znamkah

Poizvedba:
Iskalno polje Koda Iskalni pogoj
Besedilo znamke TXT =
Dunajska klasifikacija CFE =
Nicejska klasifikacija NCL =
Seznam blaga/storitev  LGS =
Prijavitelj, imetnik APP, HLD =
Številka NUM =
Datum objave PD =
Slike v seznamu zadetkov
 Zadnje ažuriranje: 27. maj 2024 Kompleksen iskalnik 

Dostop do informacijskih baz:  Patenti  |  DVC  |  Modeli