Iskalna polja

Najenostavnejša oblika poizvedovanja po določenem podatku je:

 koda iskalnega polja = iskalni pogoj 

pri čemer je sintaksa iskalnega pogoja odvisna od tipa podatka.

Primeri:
AD=1.2.2000:15.2.2000  Prijave od 1. do 15. februarja 2000
TXT=*tex*Besedilo znamke vsebuje črkovno zaporedje tex
NC=1:9Razredi 1 do 9 Nicejske klasifikacije

Pri posameznem podatku lahko naštejemo tudi več (največ 8) iskalnih pogojev, ki jih ločimo z vejico:

 koda iskalnega polja = iskalni pogoj1, iskalni pogoj2, ... ,iskalni pogojN 

Primeri:
NC=1:2,4:6Razredi 1,2,4,5,6 Nicejske klasifikacije
TXT=*ix,*iks  Besede, ki se končajo na: ix ali iks
HLD=Lek,KrkaBeseda v nazivu imetnika: Lek ali Krka

Prav tako lahko naštevamo tudi kode iskalnih polj istega tipa:

 koda iskal. polja1, koda iskal. polja2, ... ,koda iskal. poljaN = iskalni pogoj 

Primeri:
APP,HLD,LIC=KRKABeseda Krka je v nazivu prijavitelja, imetnika ali pridobitelja licence
TI,AB=cefalosporin* antibiot*  Poizvedba po poljih naziv in povzetek izuma
IN,HLD=Birtič FrancPoizvedba po poljih izumitelj in imetnik