VIII. Sintaktična pravila poizvedbe

Tip podatka

Iskalna polja so indeksirani podatki, po katerih je možno iskanje.

Sintaksa in način poizvedbe po določenem podatku sta odvisna od njegovega tipa; informacijski sistem dopušča naslednje tipe podatkov: