Kode INID

Mednarodne številčne kode za identifikacijo podatkov (Internationally agreed Numbers for Identification of Data) so namenjene uporabnikom, ki ne znajo jezika, v katerem so konkretni podatki objavljeni, za lažjo identifikacijo bibliografskih podatkov.

Priporočila o uporabi številčnih kod so za posamezne vrste pravic zajeta v naslednjih standardih Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO):